| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • Dokkio Sidebar (from the makers of PBworks) is a Chrome extension that eliminates the need for endless browser tabs. You can search all your online stuff without any extra effort. And Sidebar was #1 on Product Hunt! Check out what people are saying by clicking here.

View
 

Uitdaging 3

Page history last edited by Lot 9 years, 5 months ago

 

Met Lot op reis - Uitdaging 3

1 t/m 14 april 2013

Op maandag 1 april om 9:00 plaatsen we hier de derde uitdaging.

Iedere klas heeft 2 weken de tijd, tot en met 14 april, om de uitdaging uit te werken.

Probeer jullie uitwerking zo creatief mogelijk te maken d.m.v. tekst, filmpjes, foto’s of Social Media!

 

 

Veiligheid en bescherming

 

Lot laat zien...

 

Onderweg naar huis kwam ik dit meisje tegen. Ze heet Eva. Ik vroeg haar wat er aan de hand is…

 

 

Opdracht: 

 

1. Bedenk samen hoe je een oplossing kunt vinden voor pesten in de klas of op school. Hoe ga je dat aan de kinderen van [school waar je mee samenwerkt] laten zien of vertellen?

 

2. Bedenk tips voor het meisje op de foto. En ook voor de kinderen die pesten. Maak hiervan een poster, gedicht of tekening en zet deze in de wiki.

 

3. Het is acht uur ’s avonds. Het is donker. Je loopt alleen, 10 minuten van waar je woont. Hoe veilig is dat? Praat erover [chat, Facebook] met de kinderen in je klas en de kinderen [in het land waar je mee samenwerkt.]

 

Klik op jullie button en plaats de antwoorden op jullie eigen antwoordenpagina!

  
 


Het Prisma De Akkers SBO van heuvengoedhart
Agnietenschool
       
 De Fonkelsteen
Visio
De Bosbergschool
Louis Braille
       
 


 
 
Stichting Mytylschool Suriname Netherlands International School  
       

Uitdaging 3 - Voor de docent

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.